Groot Huisartsenzorg Tilburg

Tarieven

Er is er een hoop veranderd in het vergoedingensysteem in de gezondheidszorg, ook bij uw huisarts.

Als basis betaalt uw verzekering aan de huisarts een bedrag van 53 euro per jaar (per verzekerde), het zgn. inschrijftarief. In onze situatie geldt daarbij nog een opslagtarief, vanwege het werkzaam zijn van een praktijkondersteuner in onze praktijk.

Daarnaast mag de huisarts een aanvullende declaratie indienen als hij u ook werkelijk behandelt. Ook de assistente en de praktijkverpleegkundige mag dit declareren als zij u behandelen.

 

Daarbij gelden de volgende tarieven:

Consult 9,04
Dubbel consult 18,08
Visite 13,56
Dubbele visite 22,60
Telefonisch consult 4,52
E-mail consult 4,52
Herhalingsrecept 0,00
Laboratoriumonderzoek   Kostprijs

Naast deze basisdeclaraties mag uw huisarts voor een aantal specifieke handelingen, zoals een chirurgische ingreep of het begeleiden van patienten met diabetes of andere chronische ziekten, nog een aparte declaratie indienen.

Als u een natura-polis heeft afgesloten, merkt u niets van deze declaraties. Ze worden direct naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Heeft u een restitutie-polis afgesloten, hangt het af van de afspraken die met uw zorgverzekeraar zijn gemaakt.

Het kan dan zijn dat u de rekening zelf krijgt en moet betalen. U kunt hem dan vervolgens ter vergoeding indienen bij uw zorgverzekeraar.

stethoscoop huisarts