Groot Huisartsenzorg Tilburg

Praktijkondersteuner

Er zijn in de praktijk 2 praktijkondersteuners werkzaam.

Inge is praktijkondersteuner en is gespecialiseerd in Diabetes Mellitus, COPD en longfunctiemetingen en Risicofactoren hart- en vaatziekten. Daarnaast begeleidt ze het stoppen met roken.

Een praktijkondersteuner werkt in opdracht van de huisarts. Dat wil zeggen dat de huisarts u naar haar verwijst.

De huisarts kan u onder andere voor de volgende zaken naar de praktijkondersteuner verwijzen:

  • Het geven van voorlichting, advies en instructie aan mensen met COPD (longziekten) en Astma.
  • Het verrichten van een longfunctiemeting.
  • Het begeleiden bij het stoppen met roken.
  • Het begeleiden en het geven van advies aan mensen met een chronisch ziekte en aan hun mantelzorgers.
  • Het geven van gezondheidsvoorlichting en/of advies ten aan zien van medicijngebruik.
  • De controle en begeleiding van mensen met hoge bloeddruk in de thuissituatie.
  • Het begeleiden van mensen met een terminale ziekte.
  • Het begeleiden van dementerende ouderen en hun mantelzorgers.
  • Het begeleiden en ondersteunen van mensen die ingeschreven staan voor een verzorgingshuis of verpleeghuis.
  • Het verzorgen van chronische wonden en aanmeten van steunkousen.
 

Nadat de huisarts u verwezen heeft naar de praktijkondersteuner zal zij u informatie geven over haar functie, haar taak en het doel van de verwijzing.

De praktijkondersteuner is een professional en heeft haar eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Ze is ook BIG-geregistreerd. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de verleende zorg.

De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisartsen. Zij heeft regelmatig overleg met de huisarts over haar bevindingen en zij bespreekt met de huisartsen de verdere behandeling.

Als de huisarts u naar de praktijkondersteuner verwijst, kunt u met haar een afspraak maken voor het spreekuur of een visite bij u thuis. De praktijkondersteuner is te bereiken op de praktijk.
Telefoon: 013 - 54 54 807

De doktersassistente maakt voor u een afspraak.

Bij dringende zaken belt de praktijkondersteuner u zo snel mogelijk terug.

Terug naar Team samenstelling

 

foto
Uw huisarts D.W.A.A. Groot

 

stethoscoop huisarts