Groot Huisartsenzorg Tilburg

Spreekuren & visites

Algemeen spreekuur artsen

De huisartsen hebben alleen spreekuur op afspraak. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.

Afspraken voor een andere dag kunnen alleen tot de afspraaktijd van 09:00 uur worden gepland, de afspraken ná 09.00 uur maken wij alleen op de dag zelf. Zo houden we voldoende plek in de agenda.

 

Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw keuze voor een arts, maar het kan voorkomen dat deze arts afwezig is of reeds een vol spreekuur heeft. Het kan zijn dat er een arts in opleiding tot huisarts werkzaam is.

Een afspraak duurt 10 minuten en is bedoeld voor één persoon. Indien u meent meer tijd nodig te hebben of indien u met meerdere personen komt, meld dit aan de assistente, die er in de agenda rekening mee kan houden.

 

Bel s.v.p. tijdig af wanneer een gemaakte afspraak niet door kan gaan. Als u twijfelt of het nodig is om een afspraak te maken, kunt u eerst met de assistente overleggen.

Ook kunt u informatie over allerlei aandoeningen en problemen krijgen op onze pagina medische informatie. Hier staan de patiëntenfolders en de patiëntenbrieven van de NHG.

 

De huisartsen zijn op onderstaande dagdelen in de praktijk aanwezig:

Dagdeel D.W.A.A Groot
maandagochtend
maandagmiddag
dinsdagochtend
dinsdagmiddag
woensdagochtend
woensdagmiddag

 

donderdagochtend
donderdagmiddag
vrijdagochtend
vrijdagmiddag

Aanwezigheid huisartsen
Omdat nascholing een steeds belangrijker deel van ons werk is geworden, zijn wij regelmatig om deze reden afwezig. Chirurgische ingrepen en speciale onderzoeken worden door de huisartsen gedaan. Ze worden meestal op een rustig moment van de dag gepland.

Huisbezoek
Aanvragen voor huisbezoeken kunt u voor 10.30 uur doen. Bent u in staat naar de praktijk te komen dan heeft dit de voorkeur omdat wij daar meer onderzoeks- en behandelmogelijkheden hebben.

Diabetesspreekuur
Driemaandelijkse diabetes controles worden in onze praktijk, als uw diabetes goed is ingesteld, gedaan door de praktijkondersteuner. Een keer per jaar is er een 'grote beurt' bij de huisarts.

Hypertensiespreekuur
Ook voor de controle van hypertensie (hoge bloeddruk) komt u driemaandelijks bij de praktijkondersteuner of assistente en eenmaal per jaar bij de arts. Dan wordt er ook wat bloedonderzoek en urine onderzoek gepland. In principe proberen we de jaarcontroles te plannen in/rond uw geboortemaand.

 

Spreekuur praktijkassistentes

In vroeger tijden was de assistente vooral telefoniste... Er is veel veranderd in het beroep van de dokterassistente. Vandaag de dag zijn zij medisch goed opgeleide duizendpoten geworden in de huisartsenpraktijk, bij wie u met allerlei vragen terecht kunt. Met hen maakt u de afspraken, en u kunt bij hen terecht voor verwijskaarten, herhaalrecepten en machtigingen en andere zorgverzekeringszaken. Ook hebben ze een eigen spreekuur voor allerhande verrichtingen, zoals:

 • Oren uitspuiten
 • Herhaalrecepten
 • Injecties
 • Bloeddruk meten
 • 3-maandelijkse controles diabetes en hypertensie
 • Zwangerschapstesten
 • Bloeddrukcontroles
 • Hechtingen verwijderen
 • Uitstrijkjes maken
 • Wondbehandeling
 • Tapen & zwachtelen
 • Urineonderzoek

Onderzoeken in de praktijk zoals:

 • gehoortest
 • hartfilm
 • doppler

Deze onderzoeken worden gedaan als de huisarts erom verzoekt.

Maak hiervoor een afspraak aan de balie of telefonisch. Voor het assistenten-spreekuur moet u een afspraak maken dit kunt u telefonisch doen op 013-5454807. Het is van belang te weten dat de assistentes voor deze medische taken zijn opgeleid en ook een geheimhoudingsplicht hebben. Medische handelingen vinden altijd onder verantwoordelijkheid van de huisarts plaats.

 

stethoscoop huisarts