Groot Huisartsenzorg Tilburg

Dienstverlening

E-consult

Via het e-consult kunt u makkelijk en snel online een vraag stellen aan uw huisarts. U dient zich eerst aangemeld te hebben bij MijnGezondheid.net

 

 

E-consulten zijn bedoeld voor eenvoudige vragen aan de huisarts of praktijkondersteuner.

Wij streven er naar uw vraag binnen 2 dagen te beantwoorden.

 

Beeldbellen

U kunt met uw smartphone, tablet of computer (met camera en geluid) beeldbellen met de praktijk. U kunt de huisarts of praktijkondersteuner niet alleen horen, maar ook zien. Dit is bijvoorbeeld handig bij huidafwijkingen, maar het is ook persoonlijker. Uiteraard kan niet elke klacht met beeldbellen worden opgelost. Als het beter is om een gewone afspraak te maken dan zullen wij dat aangeven.

Wat moet u doen om te kunnen beeldbellen?

 • U maakt een afspraak voor een beeldbelgesprek
 • De huisarts of praktijkondersteuner stuurt u een SMS of email met een verzoek tot beeldbellen
 • U klikt op de link in deze SMS of email
 • U vult uw naam in en geeft toegang tot inschakelen van de microfoon/camera

 

Klachten

Heeft u een klacht?

Elke klacht is voor ons een kans om de zorg te verbeteren. Groot Huisartsenzorg werkt hard aan het leveren van laagdrempelige, menselijke en betrokken zorg aan u als patiënt. We streven ernaar zowel binnen het team, naar onze patiënten als ook de overige samenwerkende partijen een respectvolle en goede relatie te onderhouden.

Mocht u desondanks van mening zijn dat wij met onze zorgverlening niet aan uw wensen hebben voldaan, dan kunt u hiertoe een mail sturen naar klacht@groothuisartsenzorg.nl

Wij zijn aangesloten bij De Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Meer informatie kunt u vinden op de website van SKGE (www.skge.nl).

* Na ontvangst van uw mail streven we ernaar om binnen 2 werkdagen contact met u op te nemen om de ontvangst te bevestigen en inhoud van uw klacht door te nemen

 

Hieronder vindt u een overzicht van onze diverse diensten die wij u aanbieden.

Bekijk daarnaast de infomatie over Spreekuren & Visites en de pagina over onze Praktijkondersteuners.

 

Maak hieronder uw keuze


Samenwerking met andere dienstverleners:

 


Psychologische hulp voor volwassenen

Bij klachten waarvan de dokter vermoedt dat deze veroorzaakt worden door psychische problemen krijgt u in eerste instantie een afspraak bij de praktijkondersteuner (POH) GGZ. Dit is een gespecialiseerde medewerker die direct onder de huisartsenzorg valt en aan wiens hulp geen extra kosten zijn verbonden. De POH heeft als taak de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van u te bevorderen en/of te herstellen. De POH houdt zich bezig op het gebied van:

 • preventie
 • eenvoudige behandeling
 • coaching en begeleiding
 • verwijzing naar een meer gespecialiseerd hulpverlener

Als de psychische problematiek minder op de voorgrond staat maar u behoefte hebt aan ondersteuning en advies bv. omdat u iets vervelends heeft meegemaakt of omdat dagelijkse zaken niet zo lekker lopen, is er ook de mogelijkheid een gesprek aan te vragen met de praktijkverpleegkundige. Zij is beschikbaar voor:

 • coaching
 • counseling
 • rouwverwerking
 • advies zelfhulp

Bij meer complexe of ernstiger psychische problemen wordt u door de arts of POH verwezen naar meer gespecialiseerde hulp, zoals een eerste lijns psycholoog of het GGZ. Voor deze eerstelijns geestelijke gezondheidszorg geldt een eigen bijdrage. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan het zijn dat een verzekeraar, in de vorm van een aanvullende verzekering, deze hulp geheel of gedeeltelijk vergoedt.

Terug naar pagina menu


Aanvullende medische onderzoeken - inleiding

Op de praktijk is het mogelijk een aantal aanvullende onderzoeken te doen waarvoor u voorheen naar het ziekenhuis verwezen moest worden. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in opdracht van de huisarts, nadat hij u op het (spreekuur) consult heeft beoordeeld. In het algemeen worden deze ondezoeken uitgevoerd op afspraak tijdens het spreekuur van de doktersassistenten.

Alleen voor bloedafname hoeft u geen afspraak te maken en kunt u elke dag terecht tussen 8.00 en 09.00 uur. N.B.: voor een aantal onderzoeken geschiedt de beoordeling bij een extern laboratorium of door een specialist. Deze kosten komen voor rekening van uw eigen risico.

Terug naar pagina menu


Point of care testen

Dit zijn diverse onderzoeken die door middel van een vingerprikje snel op de praktijk kunnen worden gedaan. Hiermee kunnen we o.a. bloedarmoede, suikerziekte, een infectie, en soms een thrombose of een hartaanval aantonen of uitsluiten. Deze testen wordt alleen gedaan nadat de dokter hiervoor opdracht heft gegeven. De kosten van sommige van deze testen worden door het laboratorium in rekening gebracht.

Terug naar pagina menu


Bloedafname en/of urine-onderzoek

Dagelijks van 08.00-09.00 kan bloedafname plaatsvinden voor de meeste bloedonderzoeken, die worden uitgevoerd in opdracht van de dokter of de praktijkondersteuner. De analyse van het bloed geschiedt door het Sofa zorg BV. Deze brengt de onderzoeken ook in rekening.

Eenvoudig urineonderzoek gebeurt op de praktijk en komt niet ten laste van uw eigen risico.

Terug naar pagina menu


ECG hartonderzoek

Door de dokter is een hartfilmpje (electrocardiogram, ECG) aangevraagd. Bij dit onderzoek onderzoeken we de werking van uw hart met een ECG-apparaat. We kijken bijvoorbeeld naar uw hartritme en eventueel zuurstoftekort. Door middel van plakkertjes (elektroden) op uw borst en op de armen/benen worden elektrische stroompjes van het hart geregistreerd. Dit geeft informatie over de werking van uw hart. Draag makkelijke kleding als u komt voor dit onderzoek.

Terug naar pagina menu


24-uurs ECG hartonderzoek

Soms, vooral bij onregelmatigheden in de hartslag, kun je deze onregelmatigheden niet zien op een " gewoon" ECG. Dan kan de dokter besluiten een 24uurs ECG te maken. Met een kastje wat u mee naar huis krijgt, wordt zo voor een langere periode de elektrische activiteit van het hart geregistreerd. Ook is het dan mogelijk op momenten dat u klachten ervaart, dit aan te geven zodat juist op dat moment het ECG kan worden beoordeeld. Voor de analyse van het 24 uurs ECG wordt altijd een cardioloog ingeschakeld. De kosten hiervoor komen voor uw eigen risico.

Terug naar pagina menu


24-uurs en thuisbloeddrukmeting

Als u steeds een te hoge bloeddruk heeft als u op het spreekuur bent, maar de dokter of u twijfelt of u écht een verhoogde bloeddruk hebt, kan met een 24 uurs bloeddrukmeting of een thuisbloeddrukmeting de gemiddelde bloeddruk over een langere periode worden gemeten. Dit geeft een betrouwbaardere uitslag van de bloeddrukmeting.

U krijgt dan een bloeddrukmeter mee die u 24 uur moet dragen, en die overdag elke 15 minuten en 's nachts elke 2 uur de bloeddruk meet. Ook kan het zijn dat u een automatische bloeddrukmeter mee krijgt om thuis zelf regelmatig te meten.

Terug naar pagina menu


Doppler onderzoek bloedvaten

Met een dopplervaatonderzoek kan de bloedsomloop in de bloedvaten door middel van geluidsgolven worden beoordeeld.

Wat is een doppleronderzoek?
Bij dit onderzoek wordt gekeken naar vaatafwijkingen in de aderen van de benen. Bij doppleronderzoek wordt de doorstroming van de bloedvaten onderzocht met behulp van een sonde die geluidsgolven uitzendt. Deze worden als echo teruggekaatst door de organen. Dit signaal wordt omgezet in een geluidsignaal, die de snelheid van de bloedsomloop weergeeft. Op deze manier kan een eventuele vaatvernauwing worden opgespoord.

Hoe kan ik me thuis voorbereiden op het onderzoek?
Er is geen speciale voorbereiding vooraf nodig, behalve dat u probeert zo lang mogelijk voor het onderzoek NIET TE ROKEN. Een doppler- en duplexonderzoek zijn pijnloos en er zijn geen contra-indicaties of bijwerkingen. U kunt normaal eten. Neem uw medicijnen in zoals gebruikelijk. U kunt na het onderzoek op eigen gelegenheid weer naar huis en uw normale activiteiten hervatten.

Hoe verloopt het onderzoek?
U ligt op een onderzoekbank, meestal op de rug. De assistente brengt gel aan op uw huid om een goede overdracht van de geluidsgolven mogelijk te maken. Vervolgens beweegt hij/zij een sonde over het gebied waarvan de bloedvaten moeten worden onderzocht, net als een pen. Zij meet hierbij de druk in de bloedvaten van arm en benen. Met de resultaten is het mogelijk de doorstroming van de slagaderen te meten.

Terug naar pagina menu


Longfunctie onderzoek (spirometrie)

Bij sommige problemen bij de ademhaling is er mogelijk sprake van een gestoorde longfunctie. Een gestoorde longfunctie kun je niet zien op een longfoto, maar je kunt dat wel meten met een spirometrie of " blaastest". Er zal aan u gevraagd worden minimal 3 keer met kracht in een apparaat te blazen die dan uw longinhoud en de snelheid van de uitademing registreert. Vaak krijgt u daarna een medicijn toegdiend met een zgn " puffer", en daarna wordt de blaastest herhaald. Op die manier kan de werkzaamheid van de longen worden beoordeeld.

Terug naar pagina menu


Tele-dermatologie

Sommige huidafwijkingen of sommige moedervlekken vereisen een oordeel van de dermatoloog (huidarts). Hij kan dit vaak doen aan de hand van special foto`s die door de huisarts worden gemaakt en opgestuurd. U hoeft dan niet verwezen te worden en krijgt vaak binnen 48 uur al de uitslag van het onderzoek. Omdat de beoordeling door een specialist wordt uitgevoerd vallen de kosten van het onderzoek onder het eigen risico. Deze kosten zijn echter aanzienlijk lager dan een verwijzing. Als blijkt dat u toch verwezen moet worden, volgt alsnog een verwijzing naar de huidarts van uw keus.

Terug naar pagina menu


Kleine chirurgie

In de praktijk worden door de huisarts kleine chirurgische verrichtingen uitgevoerd. Het betreft o.a. het wegsnijden van kleine huidafwijkingen, het corrigeren van ingegroeide nagels, het verwijderen van ontstekingen en het hechten van wonden.

Terug naar pagina menu


Reizigersadvisering

Groot Huisartsenzorg Tilburg is gecertificeerd om reizigersadviezen te geven en te bepalen welke voorzogsmaatregelen u kunt nemen om op reis geen problemen met uw gezondheid te krijgen.

Bent u hart- of longpatiënt, reist u met kinderen, gaat u trekken door de bossen van Europa, vertrekt u naar grote hoogte of bent u van plan op duikvakantie te gaan, voor alle vormen van reizen, zowel naar nabije als verre bestemmingen kan het nuttig zijn om vooraf advies in te winnen. In veel gevallen worden uw vaccinaties geheel of gedeeltelijk vergoed door uw aanvullende verzekering.

Terug naar pagina menu


Allergologisch onderzoek

Op de praktijk kan bij een verdenking op allergie door één van de praktijkassistentes een huidtest uitgevoerd worden en u bij een aangetoonde overgevoeligheid adviseren over voorzorgsmaatregelen en behandeling van de klachten. Het onderzoek wordt uitsluitend verricht na een consult bij de huisarts. Aan deze service zijn geen extra kosten verbonden.

Terug naar pagina menu


 

stethoscoop huisarts